Klassråd v.35

1. Mötet öppnas

Anna öppnar mötet.

2. Val av ordförande

Vad är en bra ordförande? Gustav säger att man ska kunna svinga klubban och våga tala. Belmin säger att den ska våga säga sin åsikt. Gustav fyller fortsättningsvis i att den ska kunna dela ut ordet. Förslag till ordföranden: Belmin, Bettina, Adam, Gustav, Frida, Hussein, Nellie. Klassen anser att man inte får rösta på sig själv. Alla ställer upp för val.

Bettina utses till ordförande och Gustav till vice ordförande.

3. Val av sekreterare

Vad är en sekreterare? Skriva snabbt enligt Belmin. Kunna formulera sig säger Angel. Gustav tycker att den ska kunna lyssna och sammanfatta. Adam tycker att en sekreterare ska kunna stava rätt. Förslag: Elvira, Adam, Olivia, Nellie, Belmin. Alla ställer upp för val.

Elvira utses till sekreterare och Belmin till vice ordförande.

4. Val av justerare

Nova väljs till justerare.

5. Val av elevrådsrepresentant

Anna informerar om elevrådet. Vad är en bra elevrådsrepresentant? Angel menar att den ska våga prata. Bettina säger att den ska säga klassens åsikt, inte sin egen. Gustav håller med. Förslag till elevrådsrepresentant: Angel, Frida, Adam, Nellie, River, Mohamed. Adam, Nellie och River ställer inte upp.

Angel blir elevrådsrepresentant och Frida blir vice elevrådsrepresentant.

6. Val av elevskyddsombud

Anna informerar om vad elevskyddsombuden gör. Klassen utvecklar vad de vet: Belmin säger att det handlar om den sociala miljön, hur det är i klassen. Bettina och Gustav menar att det också handlar om hur varmt det är i klassrummet. Nova säger att det också kan handla om hur stolarna och borden är att sitta på/vid. Det kan också handla om hur mycket läxor och prov det kan vara. Förslag: Mohamed, River, Alva, Nova, Hussein, Isabelle. Alva, Isabelle

Nova blir elevskyddsombud och Hussein är vice elevskyddsombud.

7. Mentorerna informerar

De elever som inte lämnat in elevkort måste göra det.

8. Veckobrev

Detta kan ses som ett veckobrev. Vi fyller i läxor och viktiga saker på tavlan. Språkvalsperioden är fortfarande igång. På måndag nästa vecka ska valet för språkval lämnas in.

9. Övriga frågor

Gustav tar upp att det är varmt. Skickar med det till elevskyddsombudsmötet.

Nellie vill att vi ska ha hörselskydd i klassrummet. Klassen pratar inte för mycket, men man kan koncentera sig bättre. Två stycken vill ha. Anna ordnar.

10. Mötet avslutas.

Anna avslutar mötet.

Nova justerar.